Home

  • "De Aarde heeft meer ruimte nodig" - André Kuipers
  • "Ruimtelijke kwaliteit is geen kwestie van smaak of geld, maar van durf, kennis, continue aandacht en samenwerking" - Commissie ruimtelijke kwaliteit Bussum.
  • "Wie initiatief zaait, zal verandering oogsten" - Loesje
  • "De taak van de planologie is niet alleen om zinvol te doen, maar evenzeer om zinvol na te laten" - De Casseres, grondlegger planologie in Nederland, 1929.
  • "Nieuwe verdienmodellen: dat is uitkijken naar nieuw manna uit de hemel en blijkt meestal neer te komen op het deponeren van de rekening bij een ander" - Friso de Zeeuw
  • "Overheden en bouwers maken uiteindelijk het Nederlandse landschap waar ik elke dag doorheen rijd. Ik vind het geweldig te begrijpen waarom iets eruitziet zoals het doet en me af te vragen of dat ook anders kan. En zo ja hoe dan? Je moet eerst begrijpen, dan pas veranderen". - Daan Roosegaarde in Verkeerskunde (2014, nr.1, blz. 13)
  • "In een onbedachte stad wordt alles vanzelf relatief onbelangrijk omdat alles net zo goed anders had kunnen zijn. Daar gaan mensen van glimlachen. En omdat ergens naartoe gaan niet zo praktisch is, is het bij nader inzien ook niet noodzakelijk" - Ilja Leonard Pfeijffer in National Geographic Travel (2014, nr. 1 blz. 50)
  • "Ik vind dat we verstandige bestuurders moeten kweken die nadenken over de gevolgen voor veiligheid, gezondheid en milieu en ruimtelijke kwaliteit als ze iets willen realiseren en die alle belangen meewegen" - Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in Binnenlands Bestuur (2014, nr. 6, blz. 15)

 

 

Actualiteit

Hoe helpt ruimtemettoekomst.nl in het gesprek over: