Niet afwentelen

Kernwaarden:

 De kernwaarden op een rij (pdf)