Karakteristieken planproces

Bij planproces onderscheiden we: