Gewasproductiecapaciteit

Ondergrond bestaat uit vier kwaliteiten:

Draagkwaliteiten

Informatiekwaliteiten

Regulatiekwaliteiten

Productiekwaliteiten

Ook relevant in deze site de gebiedstypen: